Personal Data Protection

Валмарк България ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни с УИН: 34864/19.10.2011
 
Валмарк България ЕООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Потребителят е предоставил неверни данни. 

Валмарк България ЕООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Потребителят е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Валмарк България ЕООД може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора.

Описаните в Общите условия цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Валмарк България ЕООД. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
Валмарк България ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  • е получил изричното съгласие на Потребителя;
  • информацията се предоставя на дружества, в които Валмарк България ЕООД притежава повече от 50 % дялово или акционерно участие или които контролира пряко или косвено, както и на лица и дружества, които пряко или косвено го контролират;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
Валмарк България ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Политика относно бисквитките и club-zdrave.bg:
Клуб Здраве Валмарк използва бисквитки на club-zdrave.bg. Пълната информация за политиката относно бисквитките можете да видите тук.
Ако не сте съгласни с политиката относно бисквитките, моля блокирайте ги, или не изполвайте club-zdrave.bg.