General Terms

Общи условия на уеб сайта Клуб Здраве „Валмарк“
Моля прочетете внимателно общите условия преди да ползвате услугите на Клуб здраве „Валмарк“. Използването на този уеб сайт потвърждава безусловното приемане от ваша страна на Общите ни условия. Ако не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.
Тези общи условия представляват ДОГОВОР между вас и Валмарк България ЕООД, с който получавате правото да използвате услугите на сайта www.club-zdrave.bg, собственост на Валмарк България ЕООД, при спазване на условията по-долу Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Валмарк България ЕООД.

 1. Данни за собственика
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 1. Име и адрес на собственика на www.club-zdrave.bg: Валмарк България ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1111 бул. Шипченски проход 9, ет. 5, офис 11
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София 1111 бул. Шипченски проход 9, ет. 5, офис 11
 4. Данни за кореспонденция: България, гр. София 1111 бул. Шипченски проход 9, ет. 5, офис 11, телефон: 0800 13 599, email: info@walmark.bg; club-zdrave@walmark.bg
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 175060158 регистриран под идентификационен №34864 от дата 19.10.2011 в КЗЛД като администратор на лични данни.
 6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 175060158
 
 1. Органичаване на отговорността
 1. Валмарк България ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Валмарк България ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Валмарк България ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица /хакерство/.
 2. Валмарк България ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
 3. Валмарк България ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 4. Всички продукти, индексирани на сайта www.club-zdrave.bg са хранителни, нямат лечебно предназначение, не са лекарствени средства и не трябва да се използват като такива. Валмарк България ЕООД по никакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства.
 5. Валмарк България ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на Потребителя на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 
 1. Продукти, съдържание и спецификации
 1. Всички характеристики, съдържание, спецификации, продукти и цени на продукти и услуги, описани или изобразени на уеб сайт www.club-zdrave.bg, са обект на промяна по всяко време и без предупреждение. Някои от посочените тегло, мерки и други подобни описания са приблизителни и са предоставени само за удобство от Потребителя. Включването на всякакви продукти или услуги на този уеб сайт в определено време, не означава, нито гарантира, че тези продукти или услуги ще бъдат достъпни по всяко време. С натискане на бутона "Купи”на съответния продукт, вие декларирате, че поръчаните продукти ще бъдат използвани само по законен начин.
 
 1. Регистрация
 1. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.club-zdrave.bg   стоки, Потребителят трябва: да е попълнил вярно електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес - http://www.club-zdrave.bg или да е попълнил полетата в секция „Завършване на поръчката” и да се е съгласил с настоящите Общите условия.
 2. С отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на бутон "Продължи", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Със записването му на съответен носител в сървъра чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Валмарк България ЕООД съхранява в лог-файлове на сървърa IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
 
 1. Извършване на заявление за покупка (поръчка)
 1. Публикуването на описание и цена на стока в www.club-zdrave.bg  е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка (поръчка) в съответствие с тях по описания в тези общи условия начин.
 2. Потребителят получава достъп до формата за извършване на заявления за закупуване (поръчка) на предлаганите в сайта стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места от страницата на онлайн-магазина и натисне бутон "ВХОД". Потребителят може да направи заявка за покупка на продукти (поръчка) и без налична потребителска регистрация в сайт www.club-zdrave.bg , като за целта въведе необходимите данни в секцията „Завършване на поръчката“ и избере начина на доставка и начина на плащане и отрази своите забележки, ако има такива.
 3. Волеизявлението за закупуване на стока от Валмарк България ЕООД от Потребителя се счита за извършено след натискане на бутона "Поръчка”.
 4. При липса на складова наличност от заявената стока Валмарк България ЕООД, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка (поръчка), уведомява Потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия на Потребителя или чрез обаждане на посочения телефон за връзка.
 5. За всяка заявка за покупка (поръчка) между Потребителя и Валмарк България ЕООД въз основа на тези Общи условия се сключва отделен индивидуален договор. По индивидуалните договори за страните възникват всички права и задължения по настоящите Общи условия. Договорът поражда действие между страните след проверка на наличността на стоката предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Потребителя телефон за връзка.
 6. Заявлението за покупка (поръчка) се приема от Валмарк България ЕООД чрез изпращане на съобщение до електронна пощенска кутия на Потребителя.
 
 1. Цени
 1. Всички цени са в български левa с включен ДДС.
 2. Указаните на уебстраницата на Валмарк България ЕООД цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако е указано друго.
 3. Собственикът на сайта www.club-zdrave.bg има право да променя цените по свое усмотрение и лично решение по всяко време без да дължи предварително уведомление на потребителите си.
 4. Подателя на заявката е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на избора на стоката/стоките и цената на доставката към нея.
 
 1. Бонус точки
 1. Всеки регистриран в сайта www.club-zdrave.bg потребител, при поръчка на продукт и    заплащане цената на същия, получава определен брой бонус точки съгласно обявените условия към момента на поръчка на продукта. Бонус точки също така се получават и при участие в игри и конкурси, при условията, обявени от Валмарк България ЕООД. Всяка бонус точка има левово изражение от 0.10 лв. Бонус точките се преобразуват в левови отстъпки и могат да бъдат използвани в бъдеще от регистрираните потребители на сайта www.club-zdrave.bg при покупка на продукти без заплащане на цената на същите. Валмарк България ЕООД си запазва правото да определя по собствено усмотрение и да прави промени в политиката си на предоставяне на бонус точки и последващата им употреба от регистрираните на сайта потребители.
 
 1. Доставка. Ограничения
 1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Потребителя адрес за доставка в срок от:
        Зона I – град София - доставка за следващия работен ден
        Забележка:  Районите на Бенковски, Световрачане, Чепинци, Бусманци, Горубляне са към Зона II.
        Зона II – всички останали градове - Доставка до 1 работен ден:
        Айтос, Асеновград, Балчик, Берковица, Благоевград, Ботевград, Бургас, Бяла слатина, Бяла, русенско, Варна, Велики преслав, Велико търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна оряховица, Гоце делчев, Девин, Димитровград, Добрич, Дряново, Дупница, Елхово, Исперих, Ихтиман, Каварна, Казанлък, Карлово, Карнобат, Кнежа, Козлодуй, Кубрат, Кърджали, Кюстендил, Левски, Ловеч, Лом, Лясковец склад, Монтана, Несебър, Нова загора, Нови пазар, Обзор, Павликени, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Поморие, Попово, Приморско, Провадия, Първомай, Раднево, Радомир, Разград, Разлог, Раковски, Рудозем, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, Созопол, Стамболийски, Стара загора, Тетевен, Троян, Трявна, Тутракан, Търговище, Харманли, Хасково, Чепеларе, Червен бряг, Чирпан, Шумен, Ямбол

Доставка до 3 дни за останалите селища.
 1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Потребителя адрес за доставка в срок до 5 работни дни за страната.
 2. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Продавачът полага усилия за максимално бързото изпращане на стоката.
 3. При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката за сайта не възниква задължение за сключване на договор с Потребителя и изпълнение на поръчката.
 4. При допуснати технически, правописни, наличности на стоки и други грешки в сайта, Валмарк България ЕООД уведомява Потребителя за проблема и си запазва правото да откаже изпълнение на поръчката като вече платените суми се възстановяват.
 
 1. Време и начини на плащане
 1. Цената на даден продукт и разходите по доставката могат да бъдат платени в брой при получаване на стоката от Потребителя или от трето лице от името на същия.
 
 1. Предаване на стоката
 1. Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя.
 2. Стоката се предава на лицата по предходната алинея след заплащане на дължимата цена и разходите по доставката.
 3. При предаване на стоката Потребителят или третото лице подписва придружаващите я документи.
 4. При отказ да получи стоката без основание извън случаите, описани в по-долу в Общите условия, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Потребителят е длъжен да обезщети Валмарк България ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
 5. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Валмарк България ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 6. Потребителят има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
 1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 2. при транспортирането стоката е повредена;
 3. цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена към момента на покупката
 
 1. Отказ за получаване на стоката при условията на предходните изречения е недопустим след подписване на придружаващите я документи.
 
 1. Връщане на стоката или замяна
 1. След получаване на стоката Потребителят има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
 2. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 3. Потребителят има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост.
 4. Транспортните разходи по връщането са за сметка на Потребителя, освен ако в описанието на продуктите не е посочено друго.
 
 1. Лични данни
 1. Валмарк България ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
 2. Валмарк България ЕООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Потребителят е предоставил неверни данни.
 3. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Валмарк България ЕООД може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора.
 4. Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Валмарк България ЕООД. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 5. Валмарк България ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  1. е получил изричното съгласие на Потребителя;
  2. информацията се предоставя на дружества, в които Валмарк България ЕООД притежава повече от 50 % дялово или акционерно участие или които контролира пряко или косвено, както и на лица и дружества, които пряко или косвено го контролират;
  3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  4. Валмарк България ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 6. Политика относно бисквитките и club-zdrave.bg:
 1. Клуб Здраве Валмарк използва бисквитки на club-zdrave.bg. Пълната информация за политиката относно бисквитките можете да видите тук;
 2. Ако не сте съгласни с политиката относно бисквитките, моля блокирайте ги, или не изполвайте club-zdrave.bg.
 1. Права и задължения на страните:
 1. Валмарк България ЕООД се задължава:
 1. да прехвърли на Потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока;
 2. да достави в срок заявената за покупка стока;
 3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
 4. да даде информация за фирмата.
 1. Потребителят се задължава:
  1. да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
  2. да плати цената на стоката;
  3. да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
  4. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
  5. да получи вещта;
 2. Потребителят следва:
  1. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се
   налагат с цел опазване на потребителското име и парола;
  2. да не прави достояние на трети лица паролата си;
  3. да не подава фиктивни заявки или друга информация;
  4. да спазва българското законодателство, приложимите закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  5. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
  6. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 3. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.
 
 1. Търговски марки
 1. Всички изполвани имена, знаци, символи, снимки, кодове, текстове на продукти независмо дали са на български или друг чужд език публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.
 
 1. Изисквания съгласно Закона за защита на потребителите /ЗЗП/
 1. Основните характеристики и съставки на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт на български език. Единствено текстовете, които нямат аналог на български език или са познати и известни под чуждо име са запазили своето оригинално име.
 
 1. Форсмажорни обстоятелста
 1. Валмарк България ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на Валмарк България ЕООД - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Валмарк България ЕООД.
 
 1. Обезщетения
 1. Потребителят е длъжен да обезщети Валмарк България ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
 2. Потребителят е длъжен да обезщети Валмарк България ЕООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
 
 1. Арбитраж
 1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
 
 1. Писмена форма
 1. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на Валмарк България ЕООД и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 
 1. Недействителност
 1. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна, и това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат съответно разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 
 1. Промяна на настоящите Общи условия
 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат ревизирани по всяко време посредством актуализиране на информацията. Потребителят следва да посещава тази страница от време на време, за да се уведомява относно промени и/или допълнения към Общите условия, тъй като те са обвързващи за него. Валмарк България ЕООД си запазва правото някои разпоредби на тези Общи условия да бъдат заменени от правни забележки или положения, поставени на определени страници на този уеб сайт